Effectieve Leden.
a) Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens acht bedragen.
b) De effectieve leden zijn deze die kunnen en willen verantwoordelijkheid opnemen binnen de vzw.
Zij alleen beschikken over stemrecht in de algemene vergadering van KKROG vzw (verder afgekort AV KKROG vzw) en zijn volwaardig lid.
c) Kunnen toetreden als effectief lid:
–    Reserveofficieren en gelijkgestelden die de bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw betalen, (aangesloten leden KNVRO vzw).
–    Ereofficieren en gelijkgestelden die de bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw betalen, (toegetreden leden KNVRO vzw).
–    Reserveofficieren, Ereofficieren en gelijkgestelden die geen bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw betalen, (sympathiserende leden KNVRO vzw).

Toegetreden leden.
a) De toegetreden leden zijn deze die geen verantwoordelijkheid kunnen of willen opnemen in de KKROG vzw. Zij hebben geen stemrecht op de AV KKROG vzw. Hun rechten en plichten worden bepaald in de interne richtlijnen (verder afgekort IR) KKROG vzw.
b) Kunnen zich opgeven als toegetreden lid:
–    Reserveofficieren en gelijkgestelden die al of niet hun bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw betalen (aangesloten en sympathiserende leden KNVRO vzw).
–    Ereofficieren en gelijkgestelden die al of niet hun bijdrage KNVRO vzw via de KKROG vzw betalen, (toegetreden leden KNVRO vzw).
–    Officieren van het beroepskader en Officieren buiten dienst (steunende leden KNVRO vzw).
–    Ereleden, niet noodzakelijk voortspruitend uit het officierenkorps en als dusdanig door het Bestuursorgaan KKROG vzw (verder afgekort BO KKROG vzw) voorgedragen worden aan de AV KKROG vzw en door deze laatste als ereleden aanvaard (ereleden KNVRO vzw).
–    Kandidaat Reserveofficieren.
c) Het BO kan sympathiserende leden aanvaarden, volgens de regels bepaald in de IR.

Wilt u graag meer weten of heeft u interesse om lid te worden? Gelieve dan het contactformulier in te vullen.

Wij gebruiken cookies voor een betere surfervaring. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan wij er van uit dat u ermee instemt.  Meer info.